Úhrada objednaného zboží je možná výhradně bankovním převodem na účet společnosti SILVERUM s.r.o. nebo na dobírku prostřednictvím České pošty. Ani jeden způsob úhrady nesplňuje formální náležitosti pro evidovanou tržbu dle §5 Zákona o evidenci tržeb č. 112/2016 Sb. Tržby společnosti SILVERUM s.r.o. proto nepodléhají Zákonu o evidenci tržeb č. 112/2016 Sb.

Informace na tomto webu představují subjektivní názory společnosti SILVERUM s.r.o. a autorů, kteří zde publikují. SILVERUM s.r.o. není registrovaným investičním poradcem, brokerem, dealerem, agentem nebo reprezentantem žádného regulačního nebo podobného orgánu. Nenabízíme žádné analýzy nebo doporučení týkající se nákupu investičního stříbra nebo možností obchodovat na finančních trzích krátkodobě či dlouhodobě. Společnost SILVERUM s.r.o. ani autoři, kteří zde publikují, nenesou žádnou odpovědnost za to, co čtenář učiní na základě názorů publikovaných v investorské sekci, v článcích nebo kdekoliv jinde na tomto webu. Při nákupu investičního stříbra jste vystaveni riziku ztráty. Stejně jako na jiných trzích i cena investičního stříbra může být velmi volatilní a může růst nebo klesat v závislosti na stavu světových trhů.

Přístup na stránky www.silverum.cz může být ze strany Provozovatele podmíněn poskytnutím některých osobních údajů Uživatele ve smyslu zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a případně i právních předpisů, v platném znění. V takovém případě bude Provozovatel s těmito údaji nakládat v souladu s platnými právními předpisy. Poskytnutím těchto údajů vyslovuje Uživatel souhlas se zpracování osobních údajů Provozovatelem.